در حال بارگزاری....
دانلود

چگونه با شاخه درخت و چند وسیله ابتدایی آویز در درست کنیم؟

در این ویدئو یاد میگیرید که با شاخه درخت، کاموا، در مقوایی جعبه کفش، قیچی، چسب حرارتی، آویز برای در آویز درست کنید.


28 آبان 98