در حال بارگزاری....
دانلود

هلالی:چه کرده اند با جسم تو دو چشم من نداره سو / پاشو علی اکبرم برای من اذان بگو

مداحی حضرت علی اکبر بن حسین بن علی ( علیه السلام ) شبیه ترین به حضرت رسول خلقا و جسما جوان رعنا و اربا اربا شده امام حسین توسط مداح حاج عبدالرضا هلالی.