در حال بارگزاری....
دانلود

حرکت آهسته: مرغ مگس

"دستین ساندلین" (Destin Sandlin) ،مالک و خالق کلیپهای Smarter Every Day ،این بار دوربین حرکت آهسته 180 هزاردلاری اش را بر می دارد تا از مرغهای مگس فیلمبرداری کند،غافل از این که قیافه خودش جذاب تر درآمده تا مرغهای مگس.