در حال بارگزاری....
دانلود

مالکیت فکری در صنعت کشور

گفتگوی دکتر سید کامران باقری در برنامه پرتو شبکه چهار در دی ماه 86 با موضوع: مالکیت فکری در صنعت کشور. سایت رسمی انتشار این ویدیو: http://www.hamafarini.com