در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش دفاع شخصی خیابانی STREET FIGHT

آموزش دفاع شخصی خیابانی STREET FIGHT
_ جهت خرید کامل تمرینات و مسابقات باما تماس بگیرید ویا ازفروشگاه ما بازدید نمایید _ 09127864149_ www.sportbuy.ir
بیشتر تکنیک های دفاع از خود بیش از حد پیچیده و برای مبارزه خیابانی موثر نیست. هنگام انتخاب است که دفاع از خود و یا تکنیک های هنرهای رزمی برای آموزش با ، اعمال این سه خیابان فیلتر مبارزه.