در حال بارگزاری....
دانلود

نفت و گاز در شرق - قسمت اول

تصاویری از صنعت نفت و گاز شرق کشور
زمان: مرداد 1394