در حال بارگزاری....

قصه "شنگول و منگول و حبه انگور"

این فایل ویدئویی شامل بخش هایی از قصه انیمیشنی "شنگول و منگول و حبه انگور" برای کودکان می باشد. نسخه کامل اندرویدی این برنامه در مسیر زیر موجود است:
https://cafebazaar.ir/app/ir.tinasoft.shangolmangol/?l=fa