در حال بارگزاری....
دانلود

حج-حضور ایرانیان با پرچم ایران در حج

صحنه بسیار زیبا از حضور حاجیان كشورمان با پرچم جمهوری اسلامی ایران در حج بین میلیونها نفر -فكر كنم اینجا منی هست جایی كه شیطان را سنگ میزنند