در حال بارگزاری....
دانلود

پارک طبیعی لاس ویلاس اسپانیا

نام کامل آن "پارک طبیعی سگورا، کازورلا و لاس ویلاس" می باشد. مساحت آن 2099 کیلومترمربع است. تابه حال بیش 2170 گونۀ گیاهی در آن شناسایی شده اند که 34 گونۀ آن منحصر به این منطقه اند. حدود 30 گونه پستاندار،130 گونه پرنده، 9گونه دوزیست، 11 گونۀ ماهی و 112 گونه پروانه در آن شناسایی شده اند. اطلاعات بیشتر در http://bienesh.mihanblog.com/post/73