در حال بارگزاری....
دانلود

میزان درآمد برنامه 90 از ویژه برنامه فوت هادی نوروزی

بعضی ها از درآمد 50 میلیونی برنامه 90 از ویژه برنامه هادی نوروزی خبر دادن اونهم فقط توی بخش sms برنامه!
به راستی برنامه 90 از این پیام ها درآمدی هم داره یا فقط یه نشونه برای نشون دادن همراهی بیننده هاست