در حال بارگزاری....
دانلود

تولید جعبه کارتن

در این فیلم تولید جعبه کارتن بصورت ساده توضیح داده می شود. لازم به ذکر است کلیه کارهای توضیح داده شده در این فیلم در کارخانجات تولید کارتن بصورت اتوماتیک و توسط دستگاهها انجام میگردد.