در حال بارگزاری....
دانلود

نماهنگ ترکی آذربایجانی انتظار

هان ای رهروان راه حقیقت و منتظران منجی موعود! بشارت باد بر شما كه لحظه قیام حضرت قائم (ع) نزدیک است. طلیعه صبح ظهور تابیدن گرفته و دیگر چیزی به برآمدن آفتاب حضور نمانده است.