در حال بارگزاری....
دانلود

استاد ماهان تیموری باعث شناسایی نقاط ضعف در شغلم شدند.

استاد ماهان تیموری باعث شناسایی نقاط ضعف در زمینه کسب و کارم شدند.استاد درباره باورهای درونیمان صحبت کردند و بر روی ذهنمون کار کردند که توانستند افکار پراکنده من را به یک نقطه برای رسیدن به هدف متمرکز کنند.در ادامه با ما در مشاهده این ویدئوها همراه شوید ...www.mahanteymouri.com