در حال بارگزاری....
دانلود

آیا میدانید 98 درصد هنرجویان ستایش تاجیک جذب بازارکارند

آیا میدانید 98 درصد هنرجویان ستایش تاجیک جذب بازارکارمیشوند؟ نظرشرکت کنندگان ازاولین همایش استعدادیابی مجریگری و سخنوری و فن بیان . این همایش درتاریخ 14 آذرماه 1393 برگزارگردید وبا استقابل مردم وعلاقه مندان روبرو شد .برای رزرو همایش بعدی ما لطفا عدد یک را به سامانه پیامک 10009125065456 ارسال نموده و برای ثبت نام درکارگاه های ستایش تاجیک با شماره 09363447865 تماس حاصل فرمایید.