در حال بارگزاری....
دانلود

متوقف شدن سخنرانی سید حسن خمینی

این کلیپ سخنرانی سید حسن خمینی میباشد بمناسبت بیست

ویکمین سال رحلت امام که با شعارتند متوقف شد