در حال بارگزاری....
دانلود

منم گدا که روم راه پادشه بندم

صدای ناله نی از کدام سو برخواست که زد به جان منو بر دوازده بندم ...
شعر خوانی سعید بیابانکی در همایش ملی شعر اصحاب الحسین www.۷۲shahid.com