در حال بارگزاری....
دانلود

روز جهانی صدا

صدا ، صدا ، تنها صدا
صدای خواهش شفاف آب به جاری شدن
صدای ریزش نور ستاره بر جدار مادگی خاک
صدای انعقاد نطفه ی معنی
و بسط ذهن مشترک عشق
صدا ، صدا ، صدا
تنها صداست که می ماند...

"فروغ فرخ زاد"

به رسم یادبود و پیشکش به همه آنانی که با صدای شان فرهنگ ایران را بارور کرده و به ابدیت پیوند زدند.
این گوشه ای از صداهای خوش ِ مردمان این دیار است...
کاری از #گروه_فرهنگی_گرزمان به سرپرستی #پیمان_پورشکیبائی .


Site: https://garozman.com
Telegram: https://t.me/garozman
Instagram: https://instagram.com/garozman1398


28 فروردین 99