در حال بارگزاری....
دانلود

ساخت خلاقانه شیر آب مصنوعی www.abonoor.ir

المان شیر آب با ستون نامریی یکی از حیرت آور ترین تکنیک ها میباشد به گونه ای که ستون نصب شده با حجم زیاد آب مخفی شده تا کسی به راز این آبنمای کلاسیک زیبا پی نبرد . این آبنما بدون پاشش آب به محیط پیرامون خود میباشد و نیاز به کمترین فضای ممکن جهت نصب میباشد .این شیر آب 30 برابر از شیر آب واقعی بزرگتر است و از 103 قطعه متصل به هم ساخته شده است .


11 آذر 96