در حال بارگزاری....
دانلود

جلسه در سازمان انتقال خون

در این جلسه جناب آقای دكتر خسروی از زحمات پرسنل خدوم انتقال خون قدردانی فرمودند