در حال بارگزاری....
دانلود

خارج شدن میگ 29 اوکراینی از باند

خارج شدن میگ 29 اوکراینی از باند در هنگام فرود به علت سرعت زیاد