در حال بارگزاری....
دانلود

عکس العمل خشن و سخت نسبت به فاجعه منا

مراسم تحلیف و دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران