در حال بارگزاری....
دانلود

شیوع بیماری های پوستی قارچ های گوشتخار در سوریه

کمبود خدمات پزشکی آب سالم در مناطق جنگ زده و کشتن افراد توسط تروریست ها و رها کردن آنها در سطح شهر و دفن نکردن ، سطح آلودگی و بیماری های خطرناک سالک و .. را افزایش داده است