در حال بارگزاری....

هانس و السا و جک

این ویدیو میگه که السا و جک و هانس هم آدمن هم گرگ السا وقتی بچه بود جک ولش می کنه اما وقتی بزرگ میشه و جک می بینت ازش خوشش میاد اما السا و هانس باهم هستند و جک پدر خودشو در میاره السا و هانس با هم ازدواج کردن و السا حامله است جک می فهمه .... آپارات حذف نکن مگه توش چی داره اه فقط کسی که با من پدر کشتگی داره و هی گزارش میده رو لعنت میکنم