در حال بارگزاری....
دانلود

کنده شدن فرمون ماشین در حین بالا رفتن از تپه!....

حادثه عجیب در مسابقات آفرود (عجب راننده بد شانسی بود کجا فرمون ماشینش کنده شد)...