در حال بارگزاری....
دانلود

SUMIFS آموزش اکسل پیشرفته زیان انگلیسی

دانلود تمرین ها:
http://people.highline.edu/mgirvin/ExcelIsFun.htm

SUMIFS Function: Adding with Criteria 36 Examples