در حال بارگزاری....

عملیات نجات خلبان روسی با فرماندهی سردار سلیمانی

سردار سلیمانی در تماس با ارتش روسیه از تشکیل یگانی ویژه شامل 6 کماندو حزب الله و 18 کماندوی ارتش سوریه خبر داده بود که آشنایی کامل با جغرافیای مکانی داشتند و عهده دار عملیات زمینی شدند و نیروی هوایی روسیه پشتیبانی و آتشبار هوایی و اطلاعات ماهواره ای را برای آنها تامین کرد و در نهایت خلبان روس صحیح وسالم به همراه یگان ویژه کماندو بدون حتی یک زخمی به پایگاه حمیمیم لاذقیه منتقل شدند.