در حال بارگزاری....
دانلود

حوادث از برخورد و سقوط هیلیکوپتر ها

حوادث از برخورد و سقوط هیلیکوپتر ها و انفجار آن ها و یا کنترل نکردن هیلیکوپتر توسط خلبان و سقوط آن که موجب به وجود آمدن خسارت می شود


5 شهریور 98