در حال بارگزاری....
دانلود

تعزیه علی اکبر علی افسری نژاد چهارگاه ورود علی اکبر

تعزیه شهادت علی اکبر (ع) ، قسمت ورودی علی اکبر ، در دستگاه چهارگاه ، شبیه علی اکبر: علی افسری نژاد و شبیه امام: رضا رحیمی محرم سال 1394


مطالب پیشنهادی