در حال بارگزاری....
دانلود

مهاجرت تحصیلی به کانادا

اخیرا موضوع تحصیل در کانادا بدون مدرک زبان توسط هموطنان عزیزمان بسیار مورد استقبال قرار گرفته است و با توجه به اینکه گرفتن مدرک آیلتس با نمره مورد قبول دانشگاه‌های کانادا برای افراد به یکی از عوامل و موانع جدی تبدیل شده است . روش تحصیل در کانادا بدون مدرک زبان به شخص متقاضی تحصیل در کانادا، امکان اخذ پذیرش به صورت مشروط را میدهد .
https://jahanbantravel.com/2019/10/22/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%b1%da%a9-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86/


25 آبان 98