در حال بارگزاری....
دانلود

تولید الکتریسیته به روشی بسیار جالب

در این ویدئو تولید الکتریسیته به روشی بسیار جالب را خواهید دید و با اندازه گیری آن مقدار الکتریسیته تولید شده را خواهید دید.