در حال بارگزاری....
دانلود

کاهش قیمت نفت و یارانه بگیران ثروتمند

شبکه دو سیما - 22 دی 1393 - خبر 20:30
با کاهش قیمت نفت نرخ بنزین در ایران برابر قیمت جهانی بنزین شده است. با این شرایط از محل افزایش قیمت انرژی نمی توان پول چندانی برای دادن یارانه نقدی کسب کرد. در این شرایط آیا باز هم دهک های پردرآمد باید یارانه نقدی دریافت کنند؟