در حال بارگزاری....
دانلود

آیا در جراحی بینی از غضروف مصنوعی یا پروتز استفاده میشود؟

در صورت نیاز به استفاده از غضروف یا استخوان در جراحی بینی از چه منابعی استفاده میشود.
دکتر مجید کاظمی، برنامه عصر خانواده شبکه دو (28 بهمن 92)