در حال بارگزاری....

آیا نماز ابوبکر به جای پیامبر-ص-دلیل بر خلافت اوست؟

پاسخ به شبهات شبکه وهابی کلمه از سوی شبکه ولایت (استاد ابوالقاسمی) www.velayattv.com
شیعه- سنی- شبکه ولایت – شبکه کلمه – نقد وهابیت- جالب - دیدنی - مهم –