در حال بارگزاری....
دانلود

کنسرت قزوین - علی قمصری

علی قمصری: تار -
حسین علیشاپور: آواز -
هاله سیفی زاده: کوزه ، همخوان -
مصباح قمصری: بم کمان -
رشید کاکاوند: تمبک -
.......................
انسان بی گذشته تنها، فقط همین /
از خود شروع می شود، از چند نقطه چین
...