در حال بارگزاری....
دانلود

قسمتی از فیلم ایران بیست سال بعد با دوبله ترکی آذری

دوبله ترکی آذری فیلم ایران بیست سال بعد / سرپرست گویندگان : مهدی حسین زاده / مدیر دوبلاژ : سعید بحرالعلومی / گویندگان : محمد نوروش ، ندا سام ، یوسف نوعی ، سعید بحرالعلومی ، مهدی حسین زاده و .../ کاری از واحد دوبلاژ موسسه تصویر نگاران سبز / به سفارش شبکه جهانی سحر