در حال بارگزاری....
دانلود

مت کاتز : محتوا مهم تر است یا لینک ها؟

بازهم مت کاتز ، بازهم سئو ، بازهم لینک ها و محتوا . واقعا به نظر شما محتوا در برای سئو بهتر است یا بک لینک ها؟ گوگل به کدام یک از این ها بیشتر توجه می کند؟ اگری چیزی که شما بخواهید و آن را دوست داشته باشید ، حتما لینک ها هستند ولی گوگل چنین فکری نمیکند ! گوگل هر دو را دوست دارد ، اما باید یک نسبت و مقیاسی بین لینک ها و محتوا باشد. امروز مت کاتز با ویدئوی جالبی دیگر ، نکته ی مهمی دیگر را در امر سئو یا بهینه سازی پ

http://webbranding.ir/seo/content-and-seo/which-is-more-important-content-or-links


مطالب پیشنهادی