در حال بارگزاری....
دانلود

طالبان چگونه به پادگان نظامیان آمریکایی حمله کرد؟

فیلم منتشر شده مربوط به حمله انتحاری عامل طالبان به پایگاه نظامیان آمریکایی در ولایت