در حال بارگزاری....
دانلود

در جست و جوی دلتورا قسمت دوم

ارباب سایه های اهریمنی نقشه کشیده ست تا به سرزمین های دلتورا حمله کند و مردمانش را از اسارت در اورد تنها مانع او کمربند جادویی دلتوراسته هفت گوهر با نیرو هایی عجیب و مرموز دارد.