در حال بارگزاری....
دانلود

آشنایی با مالکیت فکری (گفتگوی تخصصی)

گفتگوی تخصصی دکتر سید کامران باقری در شبکه آموزش سیما شهریور ماه 87 با موضوع: آشنایی با مالکیت فکری. سایت رسمی انتشار این ویدیو: http://www.hamafarini.com