در حال بارگزاری....
دانلود

آبشار آنجل(فرشته). مرتفع ترین آبشار دنیا

آب این آبشار تقریبا هزار متر به طور پیوسته سقوط میکند.ارتفاع این آبشار به قدری است که خیلی قبلتر ار اینکه آب به سطح دره دویل(شیطان)برسد به سمت بیرون وزیده میشود و به شکل مه در می آید