در حال بارگزاری....
دانلود

▂▃▄▅▆▇█▓غرور لعنتی▒▓█▇▆▅▄▃▂

▂▃▄▅▆▇█▓▒░❂امیر علی❂░▒▓█▇▆▅▄▃▂
♥عشق+غرور=تنهایی♥
از تنهایی بمیـــر ولــی زاپاس عشق کسی نشــو یادم باشـد ،
امشب بعضی از آرزوهایم را دَم ِ در بگذارم
تا رفتگر ببرد !
بیچاره او !
ما بقـی را هم نقـدا" با خود بــه گور می بـــرم
ما بقــی همــان " آرزوی بــا تــو بودن " است
نتــرس حتــی آرزوی ِ داشتنت را هم

بــه کســی نمی دهم......


مطالب پیشنهادی