در حال بارگزاری....

مراسم اهدای جایزه نوبل 2015

مراسم جایزه نوبل 2015 که طبق روال سالهای گذشته در 10 دسامبر برگزار می شد، با حضور پادشاه و خانواده سلطنتی سوئد برگزار شد.