در حال بارگزاری....
دانلود

نوروفیدبک به تنهایی معجزه نمی کند.(درمانهای مکمل نورو)

نوروفیدبک از قانون خود تنظیمی مغز استفاده می کند و بصورت مطلق درمان محسوب نمی شود ازین جهت درمانهای مکملی برای بهبود وضعیت کودک در کنار این درمان توسط متخصصین آتیه در نظر گرفته شده است.
گروه آتیه درخشان ذهن. تلفن مرکز 84012345 ، پیامک: 02184012000 سایت www.atiehclinic.com اینستاگرام:atiehclinic