در حال بارگزاری....
دانلود

رونمایی از محصول جدید شرکت پیشرو دیزل آسیا(فرودگاهی)

مراسم رونمایی از محصول اتوبوس فرودگاهی با 40% توانایی ساخت داخل در حضور وزیر محترم کشور جناب آقای فضلی..
در این مراسم آقای سید محمد مرتضوی مدیر کارخانه عظیم پیشرو دیزل با آقای وزیر در رباطه با چگونگی ساخت محصول به گفتگو پرداخت لازم به ذکر است این محصول تقریبا نصف قیمت نمونه مشابه خودش را دارد و کمتر از یک میلیارد قیمت گذاری شده است.