در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش نقاشی با طرح های هندسی روی تخم مرغ هفت سین

با ده ها طرح جدید تزیین تخم مرغ عید در وب سایت ** کودک سیتی ** منتطرتان هستیم!
http://www.koodakcity.com/
در این ویدئو روش نقاشی با طرح های هندسی روی تخم مرغ هفت سین آموزش داده شده است. تصاویر این ویدئو به قدر کافی گویا است به همین دلیل نیازی به ترجمه دیالوگ نمی باشد.