در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش زبان انگلیسی: آشنایی باسه کلمه غلط انداز: quit, quite, quiet

در این ویدئو با سه واژه غلط انداز:quit, quite, quiet آشنا میشویم. این سه واژه افراد زیادی را دچار اشتباه میکند.


25 آبان 98