در حال بارگزاری....
دانلود

توپ فوتبال چگونه ساخته میشود؟

اطلاع از چگونگی ساخت توپ فوتبال بخصوص برای فوتبال دوستان میتواند بسیار جذاب باشد.
اپلیکیشن دانشمند ارائه شده از شرکت ارتباطات گستران کادوس،اپلیکیشن آموزشی است که با ویدیوهای جذاب اطلاعات عمومی افراد را بالا می برد.
https://kadoos-anzali.com


29 مهر 98