در حال بارگزاری....
دانلود

چه شغلی مناسب شماست؟

خدمات مرکز مشاوره فرهیختگان جوان:
برگزاری آزمون هشت (هدایت شغلی و تحصیلی)
مشاوره شغلی و تحصیلی
ارائه راهنامه: شناسایی شخصیت شغلی و تحصیلی، توانایی های شغلی و ارزشهای کاری


مطالب پیشنهادی