در حال بارگزاری....
دانلود

اقدام پیشگیری از خسارت کشاورز توسط صندوق بیمه کشاورزی

هرساله بلایای طبیعی مانند سیل، به محصولات کشاورزی آسیب زده و خسارت فراوانی را برای کشاورز به همراه دارد.
پس از خسارت‌های فراوان، صندوق بیمه کشاورزی اقدام جلوگیری آسیب دیدن محصولات کشاورزی کرده و هم اکنون 7400 هکتار از مزارع باغی و 75 هزار هکتار از محصولات زارعی استان تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند.


18 تیر 96