در حال بارگزاری....
دانلود

مصاحبه با ارتشبد حسین فردوست - ۱۳۶۷ - قسمت 11

حسین فردوست رفیق ۵۲ ساله دربار پهلوی / این روزها كه سریال #معمای-شاه پخش میشود خوب است که در کنار آن فیلم ، بخشی از واقعیت را نیز از زبان خود حسین فردوست بشنویم .